0

Obstipatie voor menstruatie

Als u borstvoeding geeft, mag u primolut N niet gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen redenen om aan te nemen dat Primolut N hier invloed op heeft. Primolut N bevat lactose Als u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, moet u contact opnemen met uw arts voordat u primolut N gebruiken. Hoe gebruikt u dit middel? Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Neem de tabletten met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water). Ter voorkoming van misselijkheid verdient het aanbeveling om de tabletten na de maaltijd in te nemen. Let op u moet er voor zorgen dat er tijdens de gehele behandeling met Primolut N geen zwangerschap op kan treden. Het is daarom noodzakelijk pijn dat u een niet-hormonaal voorbehoedmiddel gebruikt.

obstipatie voor menstruatie

10 Beste kettlebell Oefeningen

Sommige geneesmiddelen versnellen de afbraak van hormonen en kunnen daardoor de werking van Primolut n verminderen. Dit kan ook leiden tot onregelmatig bloedverlies. Het gaat om bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (bv. Fenytoïne, barbituraten, primidon, carbamazepine en oxcarbazepine tuberculose (bv. Rifampicine en rifabutine en antibiotica tegen infecties (griseofulvine) en het kruidenmiddel sint-janskruid. De verminderde werkzaamheid kan nog wel 4 weken voortduren, nadat de behandeling met dergelijke geneesmiddelen is gestaakt. Primolut n kan de werking van andere geneesmiddelen versterken water of verminderen. Zo kan de werking van cyclosporine (geneesmiddel dat uw lichaamsafweer onderdrukt) worden versterkt. Als er bij u een bloedtest wordt afgenomen moet u uw arts of het laboratoriumpersoneel vertellen dat u primolut N gebruikt omdat dit invloed kan hebben op de resultaten van sommige testen. Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger bent, mag u primolut N niet gebruiken. Als u tijdens het gebruik zwanger wordt, moet u onmiddellijk stoppen met het innemen van Primolut n en uw arts waarschuwen.

obstipatie voor menstruatie

u last krijgt van plotselinge. Dit zijn verschijnselen die kunnen wijzen op trombose (vorming van een bloedprop in een bloedvat) of een longembolie (bloedprop in een bloedvat van de long)    u weet dat u geopereerd moet worden (6 weken ervoor) of als u gedurende langere tijd in bed moet. Na een ongeval)    u een leverontsteking (hepatitis) krijgt die gepaard gaat met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)    u last krijgt van jeuk over het hele lichaam    uw bloeddruk sterk stijgt    u zwanger wordt    u last krijgt van. In zeldzame gevallen zijn na toediening van hormonen, zoals norethisteron, goedaardige en in zeer zeldzame gevallen kwaadaardige veranderingen van de lever waargenomen die tot levensgevaarlijke bloedingen in de buikholte hebben geleid. Het is van belang dat u uw arts raadpleegt als u ongewone klachten krijgt in de bovenbuik die niet weer snel vanzelf overgegaan. Raadpleeg uw arts indien én van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Neemt u naast Primolut-N nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Tijdens het gebruik van Primolut n kan bij diabetespatiënten de behoefte aan bloedsuikerverlagende middelen (orale anti-diabetica of insuline) veranderen.

Obstipatie deel 1: Symptomen en oorzaken van obstipatie

Bekijk alles voor

Het risico op borstkanker wordt geleidelijk aan minder na het stoppen met een combinatiepil. Het is belangrijk om regelmatig uw borsten te controleren. Als u een knobbeltje voelt, moet u contact opnemen met uw arts. In zeldzame gevallen zijn er bij gebruiksters van hormonale stoffen zoals die in Primolut N goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Deze tumoren kunnen leiden tot een interne bloeding. De meest belangrijke risicofactor voor baarmoederhalskanker is een langdurige infectie met het zogenaamde humaan eten papillomavirus (HPV). Enige studies duiden erop dat het gebruik van de anticonceptiepil door de gebruikster op lange termijn het risico op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker doet toenemen. Dit hoeft echter niet door de anticonceptiepil te komen maar kan te maken hebben met seksueel gedrag en andere factoren. Het is nog niet duidelijk hoe groot de invloed hiervan is op het krijgen van baarmoederhalskanker. De hiervoor genoemde tumoren kunnen levensbedreigend zijn en een fatale afloop hebben Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

De kans op veneuze trombose bij gebruik van een combinatiepil neemt toe:    naarmate u ouder wordt    als u te zwaar bent    als én van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een bloedstolsel in een been (trombose long (longembolie) of ander orgaan heeft. In deze gevallen is het beter te stoppen met het gebruik van Primolut N (als er een operatie gepland is dient u minstens vier weken van tevoren te stoppen) en niet eerder te starten tot twee weken nadat u weer volledig op de been bent. Zeer incidenteel kan trombose ernstige blijvende handicaps veroorzaken of zelfs fataal zijn. Het gebruik van combinatiepillen is in verband gebracht met een verhoogde kans op een bloedstolsel in een slagader (arteriële trombose), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte). De kans op arteriële trombose bij gebruik van een combinatiepil neemt toe: als u rookt. U wordt dringend geadviseerd om met roken te stoppen als u een combinatiepil gebruikt, met name als u ouder bent dan 35 jaar.    als u  een verhoogd gehalte cholesterol of triglyceriden (vetachtige stoffen) in het bloed heeft of heeft gehad.    als u te zwaar bent    als u of én van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een hartaanval of beroerte heeft gehad    als u een hoge bloeddruk heeft. Als u een hoge bloeddruk ontwikkelt tijdens het gebruik van Primolut n, wordt u mogelijk aangeraden te stoppen met gebruik    als u migraine heeft    als u hartklachten heeft (een aandoening van een hartklep, hartritmestoornis). Primolut n en kanker Bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken, wordt iets vaker borstkanker geconstateerd, maar het is niet duidelijk of dit wordt veroorzaakt door het pilgebruik. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er meer borstkanker wordt ontdekt bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken omdat ze vaker door hun arts onderzocht worden.

obstipatie voor menstruatie

Het kan ook optreden als u zwanger bent. Als een bloedstolselloslaat vanuit de ader waar het is ontstaan kan het de slagaderen van de longen bereiken en verstoppen waardoor een longembolie ontstaat. Bloedstolsels kunnen ook in zeer zeldzame gevallen optreden in de bloedvaten van het hart (en een hartaanval veroorzaken). Bloedstolsels of een gescheurd bloedvat in de hersenen kunnen een beroerte veroorzaken. Uit onderzoek is gebleken dat bij vrouwen die een lichte combinatiepil (anticonceptiepil met minder dan 50 microgram van het oestrogene hormoon ethinylestradiol) gebruiken er maximaal 40 gevallen van veneuze trombose voorkomen per 100.000 vrouwjaren (1 vrouwjaar pilgebruik is 1 vrouw die 1 jaar lang een. Bij vrouwen die geen combinatiepil gebruiken, is dat 5-10 gevallen per 100.000 vrouwjaren. Tijdens zwangerschap wordt het aantal gevallen geschat op 60 gevallen per 100.000 zwangerschappen. Tijdens het gebruik van combinatiepillen kan veneuze trombo-embolie, die zich manifesteert als diep veneuze trombose en /of longembolie, optreden. In uiterst zeldzame gevallen kunnen bloedstolsels optreden in andere delen van het lichaam waaronder de lever, de darmen, de nier, de hersenen of het oog. Het risico op trombo-embolie is ook verhoogd kort na de geboorte van het kind. Bloedstolsels kunnen in zeldzame gevallen optreden in de bloedvaten van het hart (waarbij een hartaanval veroorzaakt wordt) of de hersenen (waarbij een beroerte veroorzaakt wordt).

Lees over veel voorkomende darmklachten

Sommige vrouwen kunnen tijdens het gebruik van goedkope Primolut N last krijgen van chloasma (geelbruine pigmentvlekken, zogenaamde zwangerschapsvlekken, vooral in het gezicht). Chloasma is met name te verwachten bij vrouwen die dit tijdens een zwangerschap ook hebben gehad. Als u al eerder chloasma heeft gehad, moet u tijdens het gebruik van Primolut N directe blootstelling aan zonlicht en ultraviolet licht vermijden. Uw arts zal de voor- en nadelen van Primolut N met u bespreken. Voordat u begint met de behandeling of de behandeling hervat, kan uw arts u onderzoeken. Als de behandeling gedurende langere tijd wordt voorgezet, wordt regelmatig onderzoek aanbevolen. De frequentie en aard van dit onderzoek zullen aan uw persoonlijke situatie worden aangepast. Primolut n en bloedstolsels in aders en slagaders (trombose) Trombose is de vorming van een bloedstolsel waardoor een bloedvat kan worden afgesloten. Uit epidemiologische onderzoeken is gebleken dat het gebruik van anticonceptiepillen die oestrogeen en progestageen bevatten bij vrouwen de kans verhoogt op het krijgen van een bloedstolsel in een ader (veneuze trombose) in vergelijking met vrouwen die geen anticonceptiepillen gebruiken. Trombose treedt soms op in de diepgelegen aderen van de benen (diep veneuze trombose). Veneuze trombo-embolie (VTE) kan zich ontwikkelen, al dan niet in samenhang met het gebruik van de anticonceptiepil. obstipatie voor menstruatie

Bespreek dit met uw arts, in verband met kans op het vasthouden van natrium (zout) en water. als u gevoelig bent voor mannelijke geslachtshormonen (androgenen). Uit dierproeven is gebleken dat norethisteron, het werkzame bestanddeel van Primolut n, ook voor een klein deel mannelijke kenmerken kan veroorzaken. Het is daarom niet volledig uit beste te sluiten dat, bij vrouwen die hier gevoelig voor zijn, lichte verschijnselen van vermannelijking onderhoud op zullen treden. als er ongeveer 3 dagen na het stoppen met innemen van tabletten nog geen bloeding is opgetreden. U moet dan uw arts hiervan op de hoogte brengen. Mocht het noodzakelijk zijn de behandeling voort te zetten, dan moet eerst een zwangerschap worden uitgesloten, voordat de behandeling wordt hervat (zie hoe gebruikt u dit middel?). als u in het verleden een psychische depressie heeft gehad. Uw arts zal u zorgvuldig controleren. Mocht de depressie in ernstige mate terugkomen, dan moet de behandeling met Primolut N worden gestopt.

Oorzaken van de menstruatie langzaam: Home remedies voor

Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Het geslachtshormoon (progesteron) dat dit product bevat wordt gedeeltelijk omgezet naar oestrogeen. Daarom dienen de algemene waarschuwingen in verband met het gebruik van gecombineerde orale anticonceptiva (combinatiepillen) ook wisselende te worden overwogen bij Primolut. In sommige gevallen moet u extra voorzichtig zijn als u primolut N gebruikt. Het kan nodig zijn dat u regelmatig door uw arts wordt gecontroleerd. Neem contact op met uw arts voordat u begint met het gebruik van Primolut n, als én van de volgende situaties op u van toepassing is of als én van de onderstaande aandoeningen ontstaat of verslechtert tijdens het gebruik van Primolut N: als. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u symptomen van angio-oedeem heeft zoals een opgezwollen gezicht, tong en/of keel, en/of problemen bij het slikken, of uitslag, gepaard met moeilijk ademhalen. Geneesmiddelen die oestrogeen bevatten kunnen symptomen van angio-oedeem veroorzaken of verergeren. als u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompwerking van het hart lever- of nierfunctiestoornis, epilepsie of migraine.

obstipatie voor menstruatie

Amenorroe (het wegblijven van de menstruatie). Als een vrouw nog nooit een menstruatie heeft gehad, wordt dit primaire amenorroe genoemd. Als er vroeger wel menstruaties waren, maar later gedurende langere tijd achter elkaar niet meer, is er sprake van langdurige secundaire amenorroe. Endometriose, dit is een aandoening waarbij het weefsel (endometrium genaamd) dat zich normaal alleen aan de binnenkant van de baarmoeder bevindt zich ook op andere, ongewone plaatsen (bijvoorbeeld de eierstokken) bevindt. Door Primolut N te gebruiken, slinkt het slijmvlies op de ongewenste plaatsen. het verschuiven van de menstruatie. Wanneer mag u blender dit middel niet gebruiken? U mag dit middel niet gebruiken: als u zwanger bent of vermoedt dat u zwanger zou kunnen zijn als u borstvoeding geeft als u een ernstige leveraandoening heeft of heeft gehad. Bespreek het gebruik van Primolut n in dit geval met uw arts. Primolut N mag pas gebruikt worden als uw leverfunctiewaarden weer tot normaal zijn teruggekeerd. als u een gezwel (goedaardig of kwaadaardig) in de lever heeft, of heeft gehad als u een bloedstolsel in een bloedvat van een been (trombose van een long (longembolie) of ander orgaan heeft (of ooit heeft gehad) als u een hartaanval.

Primolut n, menstruatie uitstellen

Primolut n menstruatie uitstellen m, betrouwbaar veilig, eenvoudig en snel. Discrete service, hoge klanttevredenheid, belangrijk! Wij bieden zelf geen producten aan, maar bieden de mogelijkheid een behandeling aan te vragen (eventueel met clean medicijnen). Mocht u een behandeling met bepaalde medicijnen wensen, dan kunt u die medicijnen bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde eu-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde eu-arts. Bijsluiter(s product informatie. Wat is Primolut n en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Primolut N behoort tot de synthetische progestagenen. Dit zijn hormonen die een werking hebben die lijkt op het door het vrouwelijk lichaam zelf gemaakte progesteron. Ze bezitten het vermogen om het onder invloed van oestrogenen opgebouwde baarmoederslijmvlies af te stoten. Primolut N wordt gebruikt bij: dysfunctionele uterusbloedingen, dit zijn onregelmatige bloedingen, die voornamelijk bij jonge meisjes en bij vrouwen in de overgangsjaren optreden.

Obstipatie voor menstruatie
Rated 4/5 based on 670 reviews
SHARE

obstipatie voor menstruatie Ajixix, Sat, May, 05, 2018

Maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken die door zowel Solvo. Als derde partijen worden geplaatst. gebruikt functionele en analytische cookies om je een optimale bezoekerservaring te bieden, de werking van de website te kunnen verbeteren en advertenties te tonen die op je vermoedelijke interesses zijn afgestemd. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om je gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website relevante aanbiedingen te doen. Je internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden door middel van deze tracking cookies.

obstipatie voor menstruatie Ovifugym, Sat, May, 05, 2018

Nl Hypothyreoïdie: Lichamelijke en mentale traagheid, onverklaarbare gewichtstoename, haaruitval, obstipatie, overgevoeligheid voor kou, menstruatiestoornissen, depressiviteit, verandering van stem (hees of laag geheugenverlies en vermoeidheid. Nl buikpijn na een borstkas operatie bij een patiënt die narcotische pijnstillers slikt, is winderigheid of obstipatie, tot het tegendeel bewezen. Nl Een teveel aan schildklierhormonen kan dus een frequente stoelgang tot gevolg hebben, en een tekort kan obstipatie veroorzaken.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: