0

Een paar kilo afvallen

Nis map update completed. Ellington has been setup as an yp master server without any errors. Ypinit hoort /var/yp/makefile gemaakt te hebben uit /var/yp/makefile. Als online dit bestand is gemaakt, neemt dat bestand aan dat er in een omgeving met een enkele nis-server wordt gewerkt met alleen Freebsd-machines. Omdat test-domain ook een slaveserver bevat, dient /var/yp/makefile gewijzigd te worden: ellington# vi /var/yp/makefile Als de onderstaande regel niet al uitgecommentarieerd is, dient dat alsnog te gebeuren: nopush "True".3. Een nis-slaveserver opzetten Het opzetten van een nis-slaveserver is nog makkelijker dan het opzetten van de master. Dit kan door aan te melden op de slaveserver en net als voor de masterserver /etc/nf te wijzigen. Het enige verschil is dat nu de optie s gebruikt wordt voor het draaien van ypinit. Met de optie s moet ook de naam van de nis-master meegegeven worden. Het commando ziet er dus als volgt uit: coltrane# ypinit -s ellington test-domain Server Type: slave domain: test-domain Master: ellington Creating an yp server will require that you answer a few questions.

een paar kilo afvallen

5x recepten met vis - lekker en Simpel

Omdat er afbeeldingen voor een nis-master worden gemaakt, wordt de optie m meegegeven aan ypinit. Aangenomen dat de voorgaande stappen zijn uitgevoerd, kunnen de nis-afbeeldingen gemaakt worden op de volgende manier: ellington# ypinit -m test-domain Server Type: master domain: test-domain Creating an yp server will require that you answer a few questions. Questions will all be bovenop asked at the beginning of the procedure. Do you want this procedure to quit on non-fatal errors? Y/n: n n ok, please remember to go back and redo manually whatever fails. If you don't, something might not work. At this point, we have to construct a list of this domains yp servers. Darktech.org is already known as master server. Please continue to add any slave servers, one per line. When you are done with the list, type a control. Master server : ellington next host to add: coltrane next host to add: d verkoudheid the current list of nis servers looks like this: ellington coltrane Is this correct? Uitvoer van het maken van de afbeeldingen.

een paar kilo afvallen

niet wenselijk om de wachtwoorden voor root en andere administratieve accounts naar alle servers in het nis-domein te sturen. Daar moet voor het initialiseren van de nis-afbeeldingen het volgende uitgevoerd worden: # cp /etc/sswd /var/yp/sswd # cd /var/yp # vi sswd Dan horen alle systeemaccounts verwijderd te worden (bin, tty, kmem, games, enzovoort) en alle overige accounts waarvoor het niet wenselijk is dat. Opmerking: /var/yp/sswd hoort niet te lezen te zijn voor een groep of voor de wereld (dus modus 600)! Voor het aanpassen van de rechten kan chmod gebruikt worden. Als dat is gedaan, kunnen de nis-afbeeldingen geïnitialiseerd worden. Bij Freebsd zit een script ypinit waarmee dit kan (in de hulppagina staat meer informatie). Dit script is beschikbaar op de meeste unix besturingssystemen, maar niet op allemaal. Op Digital unix/Compaq Tru64 unix heet het ypsetup.

Het ziekenhuisdieet

40, punten, dieet reviews Ervaringen Forum

Een nis-masterserver opzetten Het opzetten van een master nis-server kan erg eenvoudig zijn, afhankelijk van de behoeften. Freebsd heeft ondersteuning voor nis als basisfunctie. Alleen de volgende regels hoeven aan /etc/nf toegevoegd te worden en Freebsd doet de rest: nisdomainname"test-domain" deze regel stelt de nis-domeinnaam in medicatie op test-domain bij het instellen van het netwerk (bij het opstarten). Nis_server_enable"YES" Dit geeft Freebsd aan de nis-serverprocessen te starten als het netwerk de volgende keer wordt opgestart. Nis_yppasswdd_enable"YES" Dit schakelt de daemon rpc. Yppasswdd in die, zoals al eerder aangegeven, cliënten toestaat om hun nis-wachtwoord vanaf een cliënt-machine te wijzigen. Opmerking: Afhankelijk van de inrichting van nis, kunnen er nog meer instellingen nodig smeersysteem zijn. In het onderdeel nis-servers die ook nis-cliënten zijn staan meer details. Draai na het instellen van bovenstaande regels het commando /etc/netstart als supergebruiker. Het zal alles voor u instellen, gebruikmakende van de waarden die u in /etc/nf heeft ingesteld. Start als laatste stap, voor het initialiseren van de nis-afbeeldingen, de daemon ypserv handmatig: # service ypserv start.2.

Als een cliënt de server voor zijn nis-domein niet kan bereiken, dan wordt die machine vaak onbruikbaar. Door het gebrek aan gebruiker- en groepsinformatie bevriezen de meeste systemen. Daarom moet er een machine gekozen worden die niet vaak herstart hoeft te worden of wordt gebruikt voor ontwikkeling. De nis-server is in het meest ideale geval een alleenstaande server die als enige doel heeft nis-server te zijn. Als een netwerk niet zwaar wordt gebruikt, kan de nis-server op een machine die ook andere diensten aanbiedt gezet worden, maar het blijft belangrijk om ervan bewust te zijn dat als de nis-server niet beschikbaar is, dat nadelige invloed heeft op alle, nIS-cliënten. Nis-servers, de hoofdversies van alle nis-informatie staan opgeslagen op én machine die de nis-masterserver heet. De databases waarin de informatie wordt opgeslagen heten nis-afbeeldingen. In Freebsd worden die afbeeldingen opgeslagen in /var/yp/domeinnaam waar domeinnaam de naam is van het nis-domein dat wordt bediend. Een enkele nis-server kan tegelijkertijd meerdere nis-domeinen ondersteunen en het is dus mogelijk dat er meerdere van zulke mappen zijn, een voor ieder ondersteund domein. Ieder domein heeft zijn eigen onafhankelijke verzameling afbeeldingen. In nis-master- en -slaveservers worden alle nis-verzoeken door de daemon ypserv afgehandeld. Ypserv is verantwoordelijk voor het ontvangen van inkomende verzoeken van nis-cliënten, het vertalen van de gevraagde domeinnaam en mapnaam naar een pad naar het corresponderende databasebestand en het terugsturen van de database naar de cliënten.1.

De nis-domeinnaam kan voorgesteld worden als de naam van een groep hosts die op een of andere manier aan elkaar gerelateerd zijn. Sommige organisaties kiezen hun Internet-domeinnaam als nis-domeinnaam. Dat wordt niet aangeraden omdat het voor verwarring kan zorgen bij het debuggen van netwerkproblemen. De nis-domeinnaam moet uniek zijn binnen een netwerk en het is handig als die de groep machines beschrijft waarvoor hij geldt. Zo kan bijvoorbeeld de financiële afdeling van Acme Inc. Als nis-domeinnaam acme-fin hebben. In dit voorbeeld wordt de naam test-domain gekozen. Sommige besturingssystemen gebruiken echter (met name sunOS) hun nis-domeinnaam als hun Internet-domeinnaam. Als er machines zijn op een netwerk die deze restrictie kennen, dan moet de Internet-domeinnaam als de naam voor het nis-domeinnaam gekozen worden.2. Systeemeisen, bij het kiezen van een machine die als nis-server wordt gebruikt zijn er een aantal aandachtspunten. Een van de onhandige dingen aan nis is de afhankelijkheid van de cliënten van de server.

"Variabele combinaties van chronische of recurrente

Iedere machine heeft zijn eigen /etc/passwd en /etc/sswd. Die bestanden worden alleen met elkaar in lijn gehouden door handmatige handelingen. Als er op dit moment een gebruiker aan het lab wordt toegevoegd, moet adduser op alle 15 machines gedraaid worden. Dat moet natuurlijk veranderen en daarom is besloten het lab in te richten met nis, waarbij twee machines als server worden gebruikt. Het lab ziet er ongeveer als volgt uit: Bij het voor de eerste keer instellen van een nis-schema is het verstandig eerst na te denken over hoe dat opgezet moet worden. Hoe groot een netwerk ook is, er moeten een aantal beslissingen gemaakt worden.1. Dit is wellicht niet de bekende domeinnaam. Daarom wordt het ook de nis-domeinnaam genoemd. Bij de broadcast goedkope van een cliënt om informatie wordt ook de naam van het nis-domein waar hij onderdeel van uitmaakt meegezonden. Zo kunnen meerdere servers op een netwerk bepalen of er antwoord gegeven dient te worden op een verzoek. een paar kilo afvallen

De bestanden passwd, group en andere bestanden die door de nis-cliënten gebruikt worden staan op de masterserver. Opmerking: Het is mogelijk om én machine master server te laten zijn voor meerdere nis-domeinen. Dat wordt in deze inleiding echter niet beschreven, omdat die uitgaat van baard een almased relatief kleine omgeving. Deze zijn te vergelijken met Windows NT backup domain controllers. Nis-slaveservers beheren een kopie van de bestanden met gegevens op de nis-master. Nis-slaveservers bieden redundantie, die nodig is in belangrijke omgevingen. Ze helpen ook om de belasting te verdelen met de master server: nis-cliënten maken altijd een verbinding met de nis-server die het eerst reageert en dat geldt ook voor antwoorden van slaveservers. Nis-cliënten authenticeren, net als de meeste windows NT werkstations, tegen de nis-server (of de windows NT domain controller in het geval van Windows NT werkstations) bij het aanmelden. Nis/YP gebruiken, dit onderdeel behandelt het opzetten van een nis-voorbeeldomgeving. Plannen, er wordt uitgegaan van een beheerder van een klein universiteitslab. Dat lab, dat bestaat uit Freebsd machines, kent op dit moment geen centraal beheer.

(Electronic, Experimental, downtempo) va nicolas

Yppasswdd, nog een proces dat alleen op nis-masterservers hoort te draaien. Dit is een daemon waarbij nis-cliënten hun nis-wachtwoorden kunnen wijzigen. Als deze daemon niet draait, moeten gebruikers zich aanmelden op de nis-masterserver en daar hun wachtwoord wijzigen. Er zijn drie typen hosts in een nis-omgeving: master servers, slaveservers en cliënten. Servers zijn het centrale depot voor instellingen voor een host. Masterservers bevatten de geautoriseerd kopie van die jaar informatie, terwijl slaveservers die informatie spiegelen voor redundantie. Cliënten verlaten zich op de servers om hun die informatie ter beschikking te stellen. Op deze manier kan informatie uit veel bestanden gedeeld worden. De bestanden sswd, group en hosts worden meestal via nis gedeeld. Als een proces op een cliënt informatie nodig heeft die normaliter in een van die lokale bestanden staat, dan vraagt die het in plaats daarvan aan de nis-servers waarmee hij verbonden. Deze server onderhoudt, analoog aan een Windows NT primaire domeincontroller, de bestanden die door alle nis-cliënten gebruikt worden.

een paar kilo afvallen

Als rpcbind niet draait, dan kan er geen nis-server draaien en kan een machine ook geen nis-cliënt zijn. Ypbind, verbindt een nis-cliënt aan zijn nis-server. Dat gebeurt door met de nis-domeinnaam van het systeem en door het gebruik van rpc te verbinden met de server. Ypbind is de kern van cliënt-server communicatie in een nis-omgeving. Als ypbind op een machine stopt, dan kan die niet meer bij de nis-server komen. Ypserv, hoort alleen te draaien op nis-servers. Dit is het nis-serverproces zelf. Als ypserv(8) stopt, dan kan de server niet langer reageren op nis-verzoeken (hopelijk is er dan een slaveserver om het over te nemen). Er zijn een aantal afvallen implementaties van nis, maar niet die op Freebsd, die geen verbinding met een andere server proberen te maken als de server waarmee ze verbonden waren niet meer reageert. In dat geval is vaak het enige dat werkt het serverproces herstarten (of zelfs de hele server) of het ypbind-proces op de cliënt.

5 Manieren om Snel buikvet Weg te werken / Trainen 10 Tips

Nis, dat staat voor Netwerkinformatiediensten (Network Information Services is ontwikkeld door Sun Microsystems om het beheer van unix (origineel SunOS) systemen te centraliseren. Tegenwoordig is het eigenlijk een industriestandaard geworden. Alle grote unix achtige systemen (Solaris, hp-ux, aix, linux, netbsd, openbsd, freebsd, enzovoort) ondersteunen nis. Nis stond vroeger bekend als Yellow Pages, maar vanwege problemen met het handelsmerk heeft Sun de vruchten naam veranderd. De oude term, en yp, wordt nog steeds vaak gebruikt. Het is een op rpc-gebaseerd cliënt/serversysteem waarmee een groep machines binnen een nis-domein een gezamenlijke verzameling met instellingenbestanden kan delen. Hierdoor kan een beheerder nis-systemen opzetten maxima met een minimaal aantal instellingen en vanaf een centrale lokatie instellingen toevoegen, verwijderen en wijzigen. Het is te vergelijken met het Windows NT domeinsysteem en hoewel de interne implementatie van de twee helemaal niet overeenkomt, is de basisfunctionaliteit vergelijkbaar. Termen en processen om te onthouden. Er zijn een aantal termen en belangrijke gebruikersprocessen die een rol spelen bij het implementeren van nis op Freebsd, zowel bij het maken van een nis-server als bij het maken van een systeem dan nis-cliënt is: TermBeschrijving, nIS-domeinnaam, een nis-masterserver en al zijn cliënten (inclusief. Vergelijkbaar met een Windows NT domeinnaam, maar de nis-domeinnaam heeft niets te maken met dns. Rpcbind, moet draaien om rpc (Remote Procedure call in te schakelen, een netwerkprotocol dat door nis gebruikt wordt).

Een paar kilo afvallen
Rated 4/5 based on 557 reviews
SHARE

een paar kilo afvallen Dahajal, Sat, May, 05, 2018

Na 4 weken al heb je: 2x zoveel energie, ben je 10 kilo lichter, en voel je je fitter dan ooit. Het afvallen zal niet vanzelf gaan. Je zult er wel wat voor moeten doen.

een paar kilo afvallen Qufegyx, Sat, May, 05, 2018

Bij veel diëten of afslankmethoden is het volhouden van het dieet het grootste probleem. Hoe vaak ben jij enthousiast begonnen? In dit artikel leer je een techniek die je gemakkelijk kunt volhouden.

een paar kilo afvallen Diwagyvy, Sat, May, 05, 2018

Wil jij in een paar weken tijd 10 kilo afvallen? In dit artikel leer je precies wat je moet doen om 10 kilo af te vallen en eraf te houden. En dat op een gezonde manier.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: